GİZLİLİK


Müşteri, ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde Gizli Bilgiler’ini tedarikçisine açıklamak durumundadır. Müşteri tarafından iş gereği açıklanan her türlü buluş, metot, ticari sır, ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri gizli olarak kabul edilir. Tedarikçi kendisine açıklanan bu gizli bilgiyi; Büyük bir gizlilik içinde korumayı, Herhangi bir 3. Kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi, Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt eder. Tedarikçi ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken çalışanlarına, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda çalışanlarını, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Tedarikçi alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler. Tedarikçi, yürürlükteki kanunlar gereği Gizli Bilgiler’in resmi ve hukuki mercilerce talep edilmesi durumunda, bu durumu derhal Müşteri’ye bildirecektir. Paylaşılacak bilgilerle ilgili olarak Müşteri’ye yazılı bildirim yapacaktır. Tedarikçi, Müşteri’nin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında Gizli Bilgileri 3. kişilere aktarmamalı herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağtım, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

İletişim

E-Mail

export@exportlojistik.com

Santral

+90 850 550 25 06

Mobil/Whatsapp

+90 541 552 25 06 / +90 533 692 19 90

Yandex.Metrica